top of page

האב קיבל משמורת על הקטינה למרות האשמות השווא של האם על התעללות מינית

האב הסית את בנו להגיש תלונה על אלימות מצד האם

למרות החלטת בית המשפט לענייני משפחה, סירבה האם לאפשר לאב להתראות עם בתו

Image by Jackson Simmer

איזון משאבים בגירושין

הכנת ייפוי כוח מתמשך עשויה לחסוך לבני משפחתו של הממנה את ההליך המשפטי המורכב והממושך הכרוך בהגשת בקשה למינוי אפוטרופוס מאוחר יותר

Sign the Lease
יישוב סכסוך נרקיס לביא עורך דין.jpg

מחקר הערכה שערך מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, שבחן את עמדותיהם של 240 נשים וגברים שהגיעו לפגישות גישור אלה, מצא כי 35 אחוז מהם הגיעו...

בני הזוג נוטים להזניח את הרישום בטאבו. הליך הגירושין מתיש כשלעצמו, לעתים נדרשים בני הזוג לאסוף את השברים ולטפל בילדים, נושא רישום הזכויות לא ברור...

Distanced Couple
bottom of page