top of page

אם חתמנו הסכם גירושין, אז למה לרשום הבית בטאבו?

מה זה הסכם ממון לפני נישואין?


לפני כעשר שנים, הגיע למשרדי אישה שהתגרשה 12 שנים קודם. האישה חתמה על הסכם גירושין, שאושר בבית המשפט, אשר במסגרתו מחצית מהזכויות בדירה יעברו אליה תמורת תשלום איזון ששילמה לגרוש שלה. האישה קיימה את תנאי הסכם הגירושין והמשיכה להתגורר בדירה, גידלה בה את ילדיה, שילמה את המשכנתא, אך שכחה לרשום את זכויותיה בטאבו, כך שהנכס נשאר רשום הן על שמה והן על שם בן זוגה לשעבר. כשהיא הגיעה אליי, בכוונתה היה למכור את הנכס ואז התברר שעל מחצית מהזכויות רובצים עיקולים משום שהגרוש נכנס לחובות והנושים רשמו עיקולים על זכויותיו הרשומות בנכס. במצב כזה צריך את שיתוף הפעולה של בן הזוג בחתימה על מסמכים ואחרי כל השנים האלה זה לא תמיד אפשרי. במקרה הנדון, הוגשה תביעה לבית המשפט לביטול העיקולים בטענה שהזכות שלה על הנכס גוברת על הנושים. הנושים מצדם טענו שהם הסתמכו על הרישום. לכתבה המלאה לחצו כאן


Σχόλια


bottom of page