top of page

האב קיבל משמורת על הקטינה למרות האשמות השווא של האם על התעללות מיני

כאשר עברו האם והבת הקטינה להתגורר בביתם החדש באזור העמקים, האם פנתה בפעם נוספת אל רשויות הרווחה תחת אותה הטענה כי האב פוגע מינית בקטינה.

לאחר שבני הזוג התגרשו זה מזו, האם קיבלה משמורת מלאה על ביתם המשותפת ולאב נקבעו הסדרי ראיה. במהלך כעשור כאשר הצדדים כבר גרושים, האם לא הפסיקה להעליל על האב שהוא מתעלל מינית בקטינה.

האם השכילה להעביר את הילדה בין מספר פסיכולוגים, מומחים לגרפולוגיה ותחנות משטרה. ואם לא די בכך, האם דאגה אף להעביר את הקטינה מספר בדיקות וגינליות. תלונותיה הכוזבות של האם אילצו את האב להתמודד ולהוכיח פעם אחר פעם את חפותו.

כאשר עברו האם והבת הקטינה להתגורר בביתם החדש באזור העמקים, האם פנתה בפעם נוספת אל רשויות הרווחה תחת אותה הטענה כי האב פוגע מינית בקטינה. בעקבות שיחה שהתקיימה בין העובדת הסוציאלית לקטינה, הגיעה העו"ס למסקנה כי אכן נשקפת סכנה לילדה אך היא לא מצדו של האב, אלה מצידה של האם. במהלך השיחה, שיתפה הקטינה בת ה- 11 כי מזה שנים, מנסה האם לשכנע אותה כי אביה מתעלל בה מינית.

במסגרת הדיון בבית הדין הרבני האזורי חיפה, שבמהלכו נחקרה העובדת הסוציאלית, קבע בית הדין כי אין בהתנהגותו של האב שום דבר המצביע על התנהלות מינית לא ראויה כלפי הקטינה.

התוצאה שהמשרד הגיע אליה: הקטינה הועברה למשמרות האב ויש לציין כי היא חווה פריחה בתחום הלימודי והחברתי.


Comments


bottom of page