top of page
Image by Nadine Shaabana

צו הגנה - מסגרת האכיפה למניעת אלימות

כבר כעת נדגיש כי הדרך הטובה ביותר לטפל במניעת אלימות במשפחה היא באמצעות הגשת תלונה באופן מיידי במשטרה ובה בעת הגשת בקשה לצו הגנה אל בית המשפט.
נוסף על כך, חשוב לזכור ולהפנים כי לאף צורת אלימות אין הצדקה ואין אירועים "חד פעמיים"!

מצער לומר, אך אין זה סוד כי במהלך השנים האחרונות אנו ערים למגמה מדאיגה של עליה במקרי האלימות בתוך המשפחה, כאשר במקרים רבים, נפגעי האלימות אינם מכירים את הכלים המשפטיים הנדרשים להפסקת האלימות וההטרדה אותם הם חווים במסגרת התא המשפחתי. יש לציין שאותה התנהגות אלימה של בן הזוג האחד כלפי בן הזוג האחר, יכולה לבוא לידי ביטוי בצורות שונות כגון: הטרדה, איום, אלימות מילולית, אלימות מינית ואלימות פיזית. 
אדם הסובל מהתנהגות אלימה וטורדנית כלפיו מידי בן משפחה לרבות בן זוגו, יכול להגיש אל בית המשפט בקשה הנקראת: בקשה לצו הגנה או בקשה לצו למניעת הטרדה.  

אילו סעדים יינתנו על ידי בית המשפט במסגרת צו ההגנה

מטרתו של צו ההגנה היא להעניק לאדם הסובל מאלימות בתוך התא המשפחתי, הגנה וביטחון בין היתר באמצעות הרחקת בן הזוג האלים מהמרחב הפרטי של מבקש הצו וזאת לרבות הרחקתו של מי שהצו הוגש כנגדו מבית המגורים המשותף.

בכפוף לסעיף 2(א) לחוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991 במסגרת צו ההגנה, רשאי בית המשפט לאסור על אדם לעשות את אלה כולם או מקצתם או לקבוע להם תנאים:

"(1) להיכנס לדירה בה מתגורר בן משפחתו או להימצא בתחום מרחק מסויים מאותה דירה, והוא אף אם יש לו זכות כלשהי בה;

(2)להטריד את בן משפחתו בכל דרך ובכל מקום;

(3) לפעול בכל דרך המונעת או המקשה על שימוש בנכס המשמש כדין את בן משפחתו, והוא אף אם יש לו זכות כלשהי בנכס;"

בנוסף לאמור, במעמד מתן צו ההגנה, יורה בית המשפט על איסור נשיאת נשק על ידי מי שהוצא נגדו צו הגנה וזאת כפוף לסעיף 2ב לחוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991. להלן סעיף החוק:

"ניתן צו הגנה כאמור בסעיף 2, ייאסר על המחויב בצו להחזיק או לשאת נשק, לרבות נשק שניתן לו מטעם רשות ביטחון או רשות אחרת מרשויות המדינה; בית המשפט יורה, במעמד מתן הצו, על תפיסת נשקו של המחויב בצו, לאלתר".

הליך הגשת בקשה לצו הגנה בחיפה

במסגרת הדיון בבקשה לצו הגנה המתנהל במעמד צד אחד – מגיש הבקשה, נדרש להציג בפני בית המשפט הוכחות וראיות לפיהן למבקש הצו נשקפת סכנה ברורה וממשית מצד בן זוגו. משכך, טרם הגשת הבקשה למתן צו הגנה, יש לאסוף כל מידע רלוונטי אשר יכול להעיד על אופיו של אירוע האלימות שהתרחש.


מידע שיכול להעיד על התקיימותו של אירוע הטרדה או אלימות: תלונה במשטרה, תמונות, הקלטות, תיעוד רפואי על פציעה בעקבות אירוע אלים, התכתבויות, אך לא רק.

עם מתן הצו שכאמור יינתן במעמד צד אחד, יקבע בית המשפט דיון במעמד שני הצדדים ע"מ שלצד כנגדו ניתן הצו תהיה האפשרות לטעון את טענותיו.

לאחר קיומו של הדיון יינתן צו ההגנה שיעמוד בתוקפו למשך שלושה חודשים כאשר בית המשפט יוכל להאריכו בהתאם לנסיבות העניין ובכפוף לחוק.

סיכום שלבי הליך הבקשה לצו הגנה

 1. בסמוך להגשת תלונה במשטרה יש לפנות אל בית המשפט להגשת בקשה לצו הגנה.
   

 2. לאחר הגשת הבקשה לצו הגנה במזכירות בית המשפט, תועבר הבקשה לשופט אשר יקיים את הדיון בבקשה עוד באותו היום.
   

 3. בית המשפט יהיה יקיים את הדיון במעמד צד אחד, קרי, בפני מגיש הבקשה בלבד, כאשר במסגרת הדיון יוצגו בפני בית המשפט ע"י המבקש ההוכחות והראיות הרלוונטיות המעידות על התרחשותו של אירוע האלימות והסכנה הנשקפת למבקש.
   

 4. בסיום הדיון, יכריע בית המשפט האם להיעתר לבקשה לצו הגנה.
   

 5. במסגרת הדיון במעמד צד אחד, אשר בסיומו יינתן צו הגנה, ייקבע מועד לדיון נוסף במעמד שני צדדים וזאת לא יאוחר מ- 7 ימים מיום מתן הצו.
   

 6. בסיומו של הדיון במעמד שני הצדדים, יקבע בית המשפט האם להאריך את תוקפו של הצו ההגנה ואת תנאיו.
   

 7. כאמור, תוקפו של צו הגנה לא יעלה על תקופה של 3 חודשים ובית המשפט יהיה רשאי להאריכו בהתאם לנסיבות המקרה ובכפוף לחוק.
   

לפני הגשת בקשה לצו הגנה מומלץ להיוועץ בעורך דין מקצועי המתמחה בדיני משפחה,

אשר יסייע לכם בפנייה לבית המשפט לצורך הגשת הבקשה לצו הגנה, באופן המקצועי והיסודי ביותר.

חברת עורכי דין בחיפה והקריות בניהולו של עורך הדין נרקיס לביא, 

מעניקה ייעוץ משפטי מקצועי ויסודי. 

לחברתו ניסיון רב בתחום האזרחי ובתחום דיני המשפחה בפרט, לרבות ייצוג בבתי משפט במסגרת הגשת בקשות לצוי הגנה, פירוק שיתוף בין בני זוג וייצוג בהליכי גירושין / התרת נישואין

בבית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבניים.

לקבלת ייעוץ השאירו פרטים או חייגו:

04-8581441

חשוב גם לדעת שאם אתם או אדם הקרוב אליכם נחשף לאלימות במשפחה, ניתן לפנות אל מוקד משרד הרווחה והביטחון החברתי הפועל 24/7 לקבלת סיוע ראשוני:

חיוג למספר 118 - שיחת חינם

ניתן גם לחייג לטלפון קווי שמספרו: 077-9208560

או לשלוח מסרון למספר: 050-2270118

ניתן לקבל מענה בשפות: עברית, ערבית, רוסית ואמהרית.

יובהר כי האמור כאן, אינו מהווה מידע כללי בלבד. השימוש במידע, אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי. 

bottom of page