top of page

בדיקת סטטוס צו קיום צוואה

בדיקת סטטוס צו קיום צוואה

כאשר אדם נפטר ומותיר אחריו צוואה, יש לפנות אל הרשם לענייני ירושה על מנת שיוציא צו קיום צוואה. רק לאחר קבלת הצו ניתן להמשיך אל חלוקת העיזבון בהתאם לאמור בצוואה. מדובר בהליך המתחיל בהגשת הבקשה באופן פיזי או מקוון, ממשיך לבדיקת פרטים ומסמכים על ידי הרשם, עובר דרך האפוטרופוס הכללי, ומסתיים בסוף – אם אין בעיות מהותיות או התנגדויות – במתן הצו. התהליך כולו נמשך בממוצע כשלושה חודשים, על אף שיכול להתארך יותר עקב העומס במשרדי הרשם. וכדי לדעת היכן עומדת הבקשה, ניתן בכל עת לבצע בדיקת סטטוס צו קיום צוואה.



כיצד בודקים סטטוס של טיפול בצוואה

סטטוס צו קיום צוואה ניתן לבצע דרך האתר של הרשם לענייני ירושה. למעשה, חלק גדול מהתהליך יכול להתבצע באופן מקוון, החל מהגשת הבקשה עצמה ועד לצו קיום הצוואה שניתן החל משנת 2018 באופן דיגיטלי. בהקשר זה, יש לציין כי אם עורך דין מגיש עבורכם את הבקשה, הרי שחובה להגישה באופן מקוון.


על מנת לבצע בדיקת סטטוס בקשה לצו קיום צוואה, יש להיכנס כאמור לאתר של הרשם לענייני ירושה, ולהקליק על לשונית איתור בקשות. כאשר נפתח העמוד, בדיקת בקשה לצו קיום צוואה מצריכה הכנסת מספר פרטים בשדות הרלוונטיים, הכוללים את פרטי המנוח: מספר תעודת הזהות, שם פרטי ומשפחה, וכן את פרטי הבקשה: מספר התיק, המחוז בו שוכנת הלשכה שאליה הוגשה הבקשה, ותאריכים. יש לציין כי באתר מומלץ על ביצוע חיפושים על פי מספר התיק או תעודת הזהות בלבד.


עוד חשוב לדעת כי מלבד בדיקת מצב צו קיום צוואה, ניתן לבדוק דרך המערכת גם צווי ירושה שכבר ניתנו על ידי הרשם, ואת עצם קיומה של בקשת ירושה על שמו של נפטר מסוים אצל הרשם וכן בבתי המשפט ובבתי הדין הרבניים. בנוסף, ניתן להגיש דרך המערכת שורה של מסמכים ובקשות, לרבות השלמת מסמכים, תשובות לדרישת מסמכים, קבלת העתקים מצווים, הגשה של התנגדויות, בקשות לתיקון וביטול של צווים, בקשת מינוי למנהל עיזבון, ועוד.


השלבים השונים של צו קיום צוואה

כאמור, הוצאת צו קיום צוואה מורכבת ממספר שלבים, ובדיקת הסטטוס מבקשת להבין באיזה שלב מצוי הטיפול. על מנת להניע את התהליך, מתחילים במילוי, חתימה והגשה של טופס בקשת צו קיום צוואה באופן פיזי או מקוון, ובצירוף מספר מסמכים. את הטופס יש להגיש אל לשכת הרשם במחוז שבו היה מקום מגוריו האחרון של הנפטר, וגם את המחוז הרלוונטי אפשר לבדוק באתר האינטרנט של הרשם.


ההגשה המקוונת אפשרית במידה והצוואה המקורית נמצאת בידי המגיש או מופקדת אצל הרשם, או שמצוי בידי המגיש העתק של הצוואה והחלטת בית משפט לענייני משפחה המתירה להגישה כהעתק. במידה ותנאים אלו לא מתקיימים, יש להגיש את הבקשה באופן פיזי ללשכה, וכאמור, אם מסתייעים בעורך דין הרי שחובה להגיש באופן מקוון.


אל הבקשה המקוונת יש להוסיף תצהירי הסתלקות מירושה אם יש יורשים שבחרו לוותר על חלקם בעיזבון, תעודות פטירה של יורשים שנפטרו אם ישנם, העתקים של הודעות שנשלחו בדואר רשום לכלל היורשים בהתאם לצוואה, ייפוי כוח לעורך הדין, וכן אישורים על תשלום אגרות. במידה ולא צורפה לבקשה הצוואה המקורית, יש להגיש אותה תוך שבעה ימים לכל היותר למזכירות הרשם. תהליך דומה של מילוי הטופס, הגשת המסמכים הרלוונטים ותשלום האגרות מתקיים גם בהגשת הבקשה הפיזית.


לאחר מכן, הרשם בוחן את הנתונים ובמידה והם תקינים יקבל המגיש הודעת במייל על אישור הקליטה במזכירות. במידה והנתונים אינם תקינים, תתקבל הודעה וניתן יהיה לשלוח את המסמכים החסרים. בהמשך, הרשם לענייני ירושה יפרסם הודעה ברשומות ועיתון יומי בדבר הגשת הבקשה, על מנת לאפשר התנגדויות. אם מוגשות התנגדויות, הטיפול עובר אוטומטית לטיפולו של בית המשפט לענייני משפחה.


במידה ולא הוגשו התנגדויות, הרשם מעביר את הבקשה לאפוטרופוס הכללי, שיכול לאשר את הבקשה, לבקש השלמת פרטים, או להעביר את התיק לבית המשפט לענייני משפחה. אחרי שהתקבלה תגובת האפוטרופוס, ואחרי שחלפו 14 הימים להגשת התנגדויות, יוציא הרשם את הצו המאשר את תוקף הצוואה. כאמור, מדובר בצו דיגיטלי הנשלח למייל של המבקש, וגם ניתן להוריד אותו באתר השירותים והמידע הממשלתי באזור האישי. יש לציין כי הצו גם מועבר אוטומטית לחברות ביטוח, לרשות המיסים, לבנקים ולגופים רלוונטיים נוספים.


למידע נוסף ולסיוע בהגשת בקשות לצו קיום צוואה וירושה

לפרטים נוספים על סטטוס טיפול בצו ירושה או צוואה, ולליווי משפטי בבקשות לצווי קיום צוואה וירושה, הנכם מוזמנים לפנות אל משרדנו בטלפון 054-6664323 או 04-8581441.


Comments


bottom of page