top of page

איך מתחלקת ירושה

איך מתחלקת ירושה - המדריך המעשי ליורש ולמוריש

על פי החוק במדינת ישראל, כאשר נפטר אדם עיזבונו עובר ליורשיו. עם זאת, קיימות שתי אפשרויות עיקריות לאופן חלוקת ירושה – האחת היא ירושה על פי דין והשנייה היא ירושה על פי צוואה. במקרה האחרון, זכויות יורשים מפורטות בצוואה שהותיר אחריו המוריש, בה פירט את חלוקת עיזבונו בכפוף לרצונו.


מנגד, במידה והנפטר לא הותיר אחריו צוואה, ניתן יהיה לפנות לרשם לענייני ירושות על מנת לקבל צו ירושה על פי דין. במקרה זה, תבוצע חלוקת ירושה לפי חוק הירושה משנת 1965, המסדיר ומונה את היבטי החלוקה על פי מעגלי קרבה אל הנפטר. על מנת לעשות סדר בעניין, יובא בשורות הבאות המדריך המעשי ליורש ולמוריש במסגרתו יובהר סדר חלוקת הירושה על פי חוק.
הקדמה בנושא יורשים וזכויותיהם

הסוגיה של זכויות יורשים הינה קריטית לא רק עבור היורשים אלא גם עבור המוריש, אשר צריך לקחת בחשבון את ההשלכות האפשריות במידה ויבחר שלא להותיר צוואה. החוק אינו נכנס לפרטי פרטיו של העיזבון ודרך חלוקתו, אלא קובע חלוקה כללית בלבד. לצד ההיגיון החברתי-תרבותי אשר קיים בחוק הירושה, והצדק שאליו הוא מכוון, יש לזכור כי לרוב, הוא אינו נותן ביטוי לרצונו של המוריש ובהתאם לכך אינו מבצע את חלוקת העיזבון באופן שתואם את רצונו. כך למשל, הותרת דירה באופן בלעדי לבן הזוג הנותר, הותרת עסק לאחד הילדים, הצבת תנאים לקבלת רכיב מסוים מתוך העיזבון, וכן הלאה. מאידך, במידה ואדם יותיר אחריו צוואה היא תגבר על האמור בחוק הירושה. את הצוואה יש לנסח באופן חד משמעי ובכפוף לכללים הקבועים בחוק על מנת להקטין את הסיכון להתנגדויות וכן את ביטולה לאחר שתכנס לתוקף, בעקבות מות המצווה. יש להוסיף ולומר, כי לא את כל הנרשם בצוואה ניתן יהיה לקיים, אלא אם ההוראות תואמות את החוק. כך לדוגמא, סוגיות מסוימות ניתנות להסדר בכפוף לניסוח מסמכים משפטיים אחרים בעלי תוקף.


חוק הירושה מגדיר כי כל אדם יכול לרשת את הנפטר (המנוי בצוואה או בחוק הירושה), שהיה בחיים בעת מות המוריש. כמו כן, כשירים לרשת מי שנולדו תוך שלוש מאות ימים לאחר מות המוריש. מנגד, לא יכול לרשת אדם שהורשע בגרימת מותו של המוריש/המצווה במתכוון, או שניסה לגרום למותו (אלא אם המוריש/המצווה מחל לו בטרם פטירתו), או שהורשע בהעלמת, השמדת או זיוף צוואת המצווה.


סדר חלוקת הירושה על פי דין

כאמור, חוק הירושה מפרט איך מתחלקת ירושה בין בני משפחה על פי מעגלי קרבה ביחס לנפטר. ראשית, יורשים על פי חוק הם בן הזוג של המוריש, ילדיו וצאצאיהם, הוריו וסביו וצאצאיהם. בן הזוג אשר נותר בחיים, זכאי לרשת את המיטלטלין השייכים למשק הבית המשותף, כגון רכב, וכן מחצית מהדירה. החצי הנותר יתחלק בין ילדיו של המוריש בחלקים שווים.


ככל והעניין נוגע לדירה, כדאי להיכנס לעומקו. למשל, בן הזוג הנותר ממילא הוא בעלים של מחצית הדירה מכח היותו בן זו בהתאם לחוק יחסיי ממון בין בני זוג , ולכך מתווספת מחצית מחלקו של הנפטר בדירה. במילים אחרות, בן הזוג הנותר יהיה הבעלים של שלושה רבעים מהדירה.

בחלוקת ירושה על פי דין אחים למעשה, אם נותרו ילדים הרי שהם חולקים ביניהם את העיזבון שווה בשווה (במידה ולמנוח אין ילדים אזי הוריו ואחריהם סביו של המוריש). במידה ואחד מילדיו של המוריש הלך לעולמו לפניו והותיר אחריו צאצאים, הרי שהנכדים האלו ירשו את חלקו של הילד הנפטר.


נושאים נוספים שכדאי לדעת לגבי ירושה

מלבד האמור לעיל, חוק הירושה מתייחס למספר מצבים נוספים. לדוגמא, החוק מגדיר את זכותו של היורש להסתלק מחלקו בעיזבון, ובמקרה הזה החלק שלו יתווסף אל שאר היורשים לפי סדר החלוקה. לחילופין יכול יורש להסתלק לטובת יורש אחר ספציפי – אחד או יותר. בנוסף, קובע החוק שאם יש ילדים מאומצים כדין הרי שדינם כדין ילדים ביולוגיים, אולם ההורים והסבים של המאומץ אינם זכאים לחלק בירושה. לבסוף, במידה ואין כל יורשים על פי האמור לעיל, המדינה היא שיורשת את העיזבון.


סיכום

אף שהדברים נראים לכאורה פשוטים, סוגיות ההורשה סבוכות ולעיתים קרובות נדרשים בתי משפט לעסוק בתיקי התנגדויות לצוואה או חלוקת עזבון. כל זה מתרחש בדר"כ כאשר המוריש לא הסדיר את ענייני עזבונו באופן מקצועי ומסודר.


לסיוע מקצועי וליווי משפטי

למידע נוסף בעניין חלוקת ירושה על פי דין, לעריכת צוואות, עריכת צוואה, להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, חלוקת עזבון ולליווי משפטי בסוגיית ההתנגדויות לצוואה, ניתן לפנות אל משרדנו בטלפון 054-6664323 או 04-8581441.


Comments


bottom of page