top of page

פירוק שיתוף בדירת ירושה

מרגע פטירתו של אדם, המשטר שחל על רכושו קבוע בחוק הירושה. במדינת ישראל, דיני הירושה מוסדרים בחוק הירושה ותקנות הירושה. בשלב זה, נכסיו של האדם שנפטר מכונים "עיזבון", כאשר העיזבון אינו ישות משפטית עצמאית; העזבון עובר לבעלותם של היורשים, כאשר מתקיים מדרג היורשים, כאשר הראשונים לרשת הם בן או בת הזוג של הנפטר או הנפטרת, וילדיהם. ירושה יכולה להתבצע באחת משתי דרכים: חלוקה שקבועה בחוק הירושה, או לחלופין, באמצעות הוראות צוואה שמותיר המוריש המכתיבה את אופן חלוקת העזבון.


פירוק שיתוף במקרקעין בין יורשים

ישנם שני סוגי חלוקה עיקריים: חלוקה בעין וחלוקת שווי. חלוקה בעין משמעה חלוקת הנכס לחלקים בהתאם לצו הירושה או בהתאם להוראות הצוואה בין היורשים.


חלוקת שווי משמעה חלוקת שווי הנכס בין היורשים באמצעות פירוק השיתוף בנכס על ידי מכירתו.


כאשר מדובר במיטלטלין, חלוקה בעין הינה פעולה פשוטה יחסית, כאשר מדובר בסוגיית פירוק שיתוף במקרקעין ירושה, החלוקה עשויה להיות מורכבת יותר.פירוק שיתוף בין יורשים בנכסי מקרקעין פשוטה יותר כאשר מדובר בדירת מגורים וליורשים יש חלקים שווים. אך ככל שמדובר בנכס שלא ניתן לחלקו או לרושמו באופן שווה או שאין הסכמה בין היורשים לעניין פירוק שיתוף, העניין עשוי להסתבך. ככלל, תביעה לפירוק שיתוף בין יורשים תתבקש כאשר יורש אחד או יותר אינם משתפים פעולה עם פירוק השיתוף או שקיימת מחלוקת בעניין שווי הנכס.


פירוק שותפות בדירת יורשים

ישנן 3 דרכים מוכרות לפירוק השיתוף: חלוקה בעין; מכירה הנכס לאחד מהיורשים / השותפים; או, לחלופין, מכירת הנכס לאדם חיצוני (צד ג') וחלוקת השווי בין היורשים לפי חלקיהם. פירוק שיתוף בדירת ירושה מאיינת את הצורך בחלוקה בעין ומאפשרת לכל אחד מהיורשים לקבל את חלקו מבלי שיהיה לו צורך לנהל נכס משותף עם יתר היורשים.


חשוב להדגיש שככל שלמנוח/המוריש היו חובות שלא נפרעו, החובות יפרעו משווי הנכס או מיתר העזבון, וזאת בטרם חלוקת העזבון ליורשים. פירוק שיתוף בירושה יכול להתבצע או באמצעות הסכם בין היורשים – הסכם חלוקת עזבון, או לחלופין, על ידי הגשת תביעה לפירוק שיתוף. במקרה כזה בו תתקבל התביעה, בית המשפט ייתן צו לחלוקת הנכס בין היורשים ולעיתים כאשר אין שיתוף פעולה בין היורשים, ימנה בית המשפט מנהל עזבון או כונס נכסים למכירת הנכס וחלוקת התמורה בין היורשים ע"פ חלקם בעיזבון.


לסיכום, סוגיית פירוק שיתוף בירושה בכלל, וסוגיית פירוק שיתוף בדירה בין יורשים בפרט, הן סוגיות סבוכות שטומנות בחובתן גם היבטי מס שיש לתת עליהם את הדעת ולכן נדרש סיוע והכוונה של עורך דין שמומחה בתחום. משרד עו"ד "נרקיס לביא" מציע את שירותיו בתחומי דיני משפחה, ירושה ומקרקעין, הן בייעוץ משפטי והן בליטיגציה, ובכללם, יעוץ וייצוג בסוגיות פירוק השיתוף. המשרד פועל בנחישות ובאנושיות, תוך שימת אינטרס הלקוח לפני הכל והכנתו לקראת ההליך המשפטי.


לפרטים נוספים, לחצו כאן.


コメント


bottom of page