top of page

כיצד משמורת משותפת תשפיע על סכום המזונות

במסגרת הליך גירושין, עתרה האישה בפני בית המשפט לענייני משפחה לחיוב האב במזונות שלושת ילדיהם הקטינים.

מנגד טען האב כי המדובר במשמורת משותפת, הקטינים שוהים מרבית מהזמן במחיצתו וכי הוא מספק את כל צרכי הקטינים, משלם את הוצאות החינוך, משאיר חשבון פתוח בצרכנייה ביישוב לצרכי כלכלת הילדים, ולפיכך אין מקום לחייבו במזונות הילדים.בבואו של בית המשפט להכריע בתביעת מזונות עליו לבחון את צרכי הילדים וכן את היכולת הכלכלית של ההורים.

בפסק הדין שניתן ע"י כבוד השופט אסף זגורי, נקבע כי האב מתעלם מהחבות המוטלת עליו על פי הדין האישי לזון את ילדיו גם בזמנים שהילדים שוהים אצל האם: "גישת האב בהקשר זה של סיפוק הצרכים של הילדים במישרין ללא מתן סכום כספי לאם בגין המזונות היא גישה פטרנליסטית לא רק כלפי הילדים אלא גם כלפי האם. דווקא גישה זו היא הנותנת, כי ייפסקו מזונות שהאב יחוייב לשלם לידי האם עבור הילדים". לפיכך, דחה בית המשפט את טענת האב לפיה אין לחייבו במזונות.


עוד נקבע בפסק הדין כי גם במקרה שבו ההורים מתגוררים תחת קורת גג אחת, בנסיבות מסוימות יש לחייב את האב במזונות. כך למשל, במקרה שהאב מפקיד את שכרו בחשבון משותף באמצעותו מנהלת המשפחה את הכלכלה וקיים חשש כי בשל המתח הקיים בין ההורים, יפר האב את חיובו לזון את ילדיו.


שיעור דמי המזונות שהוטל על האב הופחת לאור המשמורת המשותפת

על פי ההלכה, שיעור המזונות נקבע על פי הכנסתו בפועל מעבודתו של האב וכן נגזר ממקורות אחרים העומדים לרשותו כגון רכוש, כספים פנויים שהתקבלו בעקבות מכירת רכוש, חסכונות וכו'. כבוד השופט זגורי הדגיש כי במקרה שבו מצבם הכלכלי של ההורים אינו מבוטל, יש לפסוק מזונות גבוהים. בפסק הדין נקבע כי האב הינו אמיד היכול לשאת במזונות הילדים במלואם הואיל ויש ברשותו חסכונות גדולים ורכוש כגון בית בשווי של כ-5.9 מיליון ₪, רכב מסוג לנקרוזר המצדיקים חיוב הולם במזונות הילדים.

אולם, כבוד השופט זגורי לא התעלם בפסק דינו מהעובדה כי הילדים שוהים אצל האב בין 3-4 ימים בשבוע ובהתאם הפחית 30% מצרכיהם של הילדים והעמידם ע"ס 5,250 ₪ בחודש עבור מזונות וסך של 2,300 ₪ עבור מדור והחזקתו.


יובהר כי המידע המשפטי המוגש במאמר זה, מהווה מידע כללי בלבד. השימוש במידע, אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי.

Comments


bottom of page