top of page

ייפוי כוח כללי

כל מה שחשוב לדעת ולהכיר בנוגע לייפוי כוח והסתייעות בעורך דין לשם כך

המסמך המשפטי אשר במסגרתו אנחנו מעניקים לאדם אחר את ההרשאה לביצוע פעולות משפטיות בשמנו לטובת צד שלישי נקרא ייפוי כוח. ישנם מספר סוגים של ייפויי כוח, אשר לכל אחד מהם ההגדרות והייעוד שלו. חשוב להבין לאיזה ייפוי כוח אתם זקוקים לצורך כזה או אחר וחשוב אף יותר, לדעת איזה ייפוי כוח אתם מעניקים. לייפוי הכוח ישנה משמעות גדולה וחשובה ביותר, ועל כן במסגרת עריכת ייפוי הכוח מומלץ להסתייע בעורך דין שיוכל להסביר בצורה הטובה והמקצועית ביותר לצדדים את השלכות המסמך, ולנסח את ייפוי הכוח בצורה ברורה, מפורטת ומדויקת, כך שתעניק את הסמכויות הנדרשות. במאמר זה, אנחנו נסקור ונסביר את הפרטים אשר חשוב להכיר בכל הנוגע לעריכת ייפוי כוח, דוגמא לסוגיות לגביו, משמעותו והחשיבות לניסיונו של עורך הדין אשר עורך עבורכם את ייפוי הכח.


מהו למעשה ייפוי כוח, מה הוא כולל ומהם הסוגים השונים של ייפויי הכוח שקיימים


המונח המשפטי "ייפוי כוח" מתייחס על פי חוק השליחות להענקת הרשאה לביצוען של פעולות משפטיות שונות בשמנו ובמקומנו, לטובת צד שלישי. ייפויי הכוח יכולים להתייחס למעשה לכל פעולה משפטית הנוגעת לכל אחד מתחומי החיים של מייפה הכוח, כמו התחומים הרפואיים, הכספיים או האישיים. מרגע שייפוי הכוח נכנס לתוקף, מיופה הכוח מצוי בנעליו של מייפה הכח בכל אותם עניינים שלגביהם ניתן ייפוי הכוח. ייפוי הכוח יכול להיות מוגדר לעניין ספציפי ומסוים או לכל העניינים של מייפה הכוח, כאשר הסוג הראשון נקרא ייפוי כוח מיוחד או ספציפי בעוד שהסוג השני נקרא ייפוי כוח כללי. מרגע שנכנס לתוקפו ייפוי הכוח, על מיופה הכוח לנהל את ענייני הממנה באופן נאמן וענייני וזאת בהתאם לסמכויות שקיבל במסגרת ייפוי הכוח.


ייפוי כוח מתמשך – במה מדובר ומה חשוב לדעת לגביו

כאשר אדם לא יכול עוד לדאוג לענייניו בשל מחלה או מגבלה כלשהי, באופן שאינו מסוגל עוד להבין בדבר, כתוצאה מפגיעה קוגניטיבית, הוא יכול בטרם כניסתו למצב זה, לקבוע מי האדם אשר ידאג לענייניו. יפוי כח זה נקרא ייפוי כוח מתמשך, ובאמצעותו ניתן להעניק למיופה את הסמכות המלאה לטפל בכל העניינים האישיים, הרפואיים והרכושיים. בשונה ממינוי של אפוטרופוס, ייפוי הכוח המתמשך לא דורש מעורבות של בית המשפט ובכך הבחירה באדם אשר יהיה מיופה הכוח היא שלנו ושלנו בלבד. כפי שניתן להסיק, בעקבות המשמעות של הענקת סמכות רחבה זו, קבע המחוקק כי עריכתו של ייפוי כח מתמשך תתבצע באמצעות עורך דין אשר עבר הכשרה ייחודית בתחום זה והוסמך לכך.


אם אני מעוניין בשירותי עורך דין לשם עריכת ייפוי כוח, למי אוכל לפנות לשם כך ?

אם אתם מעוניינים בהליך של ייפוי כוח לקרוב משפחה, או לאדם אחר קרוב ואתם מחפשים אחר עורך דין מקצועי ואמין לשם הליך זה, יש לנו את הכתובת עבורכם. נרקיס לביא – חברת עורכי דין, הוא הכתובת עבורכם לקבל סיוע, ייעוץ וליווי משפטי, לצד שירותי עריכת דין מקצועיים ואישיים. עורך הדין נרקיס לביא מתמחה בתחום המשפחה ובתחום האזרחי והניסיון הרב שצבר בתחום זה במרוצת השנים, בא לידי ביטוי בתוצאות מרשימות עבור לקוחותיו. אצל עורך הדין נרקיס לביא תוכלו לערוך ולחתום על ייפוי כוח, אשר יכלול ליווי מקצועי ואישי. לשם קבלת פרטים נוספים או קבלת ייעוץ אתם מוזמנים לפנות במספר 04-8581441.


Komentar


bottom of page