top of page

התנגדות לצוואה

כל מה שצריך לדעת על התנגדות לצוואה

אין זה נדיר שאנשים רואים את עצמם נפגעים מצוואה שהותיר אחריו בן משפחה. יתר על כן, במקרים מסוימים קיימת תחושה, כי הצוואה נערכה תחת תנאים שאינם הוגנים או צודקים. במקרים כאלו, קיימת האפשרות להגיש התנגדות לצוואה.

במאמר זה תובא סקירה של הנושא, לרבות הליך הגשת התנגדות לקיום צוואה, עילות לביטול צוואה והדרך להתמודד עם התנגדות לצו קיום צוואה.
בקשה לצו קיום צוואה והתנגדות לצוואה

על מנת שצוואה שהותיר אחריו המצווה תיכנס לתוקף, יש לפנות אל הרשם לענייני ירושה ולהוציא צו קיום צוואה. ישנן מספר דרכים להגשת הבקשה, כאשר המומלצת ביותר היא הגשתה לרשם לענייני ירושה. במקרים מסוימים, ניתן להגיש אותה גם לבית המשפט לענייני משפחה או

לבית הדין הרבני.


מדובר בבקשה שניתן להגיש באופן מקוון או באמצעות עורך דין, בצירוף המסמכים הנדרשים. בשלב הבא, יתחיל תהליך של בדיקת המסמכים והפרטים והרשם לענייני ירושה יפרסם ברשומות ובעיתון, את דבר הגשת הבקשה. מטרת הפרסום בין היתר, היא לאפשר התנגדות לצו קיום צוואה לצדדים המעוניינים בכך. במידה ולא הוגשו התנגדויות לצוואה, יאשר הרשם לענייני ירושה את הבקשה או לחילופין, יבקש השלמת פרטים, ולבסוף כאשר הכל תקין, יינתן צו קיום צוואה.


אולם, במידה ומוגשת התנגדות לקיום צוואה, הרשם לענייני ירושה נעדר סמכות לדון בהתנגדות. כל ההליך יוקפא ויועבר להכרעת בית המשפט לענייני משפחה.

השאלה הראשונה היא, תוך כמה זמן צריך להגיש התנגדות לצוואה? – התשובה היא, לכל היותר 14 יום, מעת פרסום ההודעה על הגשת הבקשה למתן צו קיום צוואה, על ידי הרשם. קיימת חשיבות רבה לטווח הזמנים הקצר ונכון להיום (2023), האגרה להגשת ההתנגדות עומדת על 1,036 ₪.


אם כן, הליך התנגדות לצוואה מתחיל בהגשת ההתנגדות לרשם לענייני ירושה, בצירוף מסמכים רלוונטיים כגון שמות המתנגדים, שם המצווה, היורשים, תצהיר מאומת על ידי עורך דין, נימוקי ההתנגדות והמסמכים התומכים בה ועוד.


לאחר קבלת ההתנגדות במשרד הרשם לענייני ירושה, יועבר הדיון לבית המשפט לענייני משפחה, אשר יבחן את עילות התנגדות לצוואה ואת הראיות. למעשה, יתנהל הליך שלם עד למתן פסק דין במסגרתו יכריע בית המשפט האם לקבל את ההתנגדות או לדחות אותה.

חשוב להדגיש כי בשלב זה, לרוב כל העזבון שהותיר אחריו המנוח יוקפא ולא ניתן יהיה לבצע דיספוזיציה עד למתן פסק דין בתיק.

במקרים מסוימים, בית המשפט ימנה מנהל עזבון ע"מ לכנס בינתיים את נכסי העזבון. במקרים בהם מדובר בעיזבון שכולל עסק, חברה, משק חקלאי וכיוצ"ב יהיה על מנהל העזבון לפעול ע"מ לשמר את הנכסים בו.


אילו עילות קיימות להתנגדות לצוואה

ראשית, יש להבהיר כי בית המשפט אינו ממהר לפסול צוואות וכי נטל ההוכחה מוטל בעיקר על כתפי המתנגדים. חוק הירושה מונה מספר עילות התנגדות לקיום צוואה ובהן השפעה בלתי הוגנת, אי כשירות לצוות, טעות בצוואה, צוואה סתומה ומעורבות בעריכת הצוואה. כך לדוגמא, ערעור על צוואה עשויה להיות בגין העילה של השפעה בלתי הוגנת. כלומר, יהיה צורך להוכיח שבעת עריכת הצוואה, היה המצווה נתון תחת השפעתו של אדם אחר בו היה תלוי. ביטוי להשפעה בלתי הוגנת ניתן לראות, כאשר אחד מילדי המוריש, מפעיל עליו לחץ, על מנת להגדיל את חלקו בעיזבון על פני אחרים, בעודו תולה בכך את המשך הטיפול והדאגה לשלומו, בריאותו, ענייניו הכספיים או את המשך הקשר עם המצווה.


יש להדגיש בשנית, כי נטל ההוכחה הינו כבד. לא כל תחושת קיפוח משמעה שצוואה איננה תקפה. כך גם, לא כל יחסי תלות בין אנשים עולים בגדר השפעה בלתי הוגנת. לכן, בית המשפט יבחן את הדברים לעומקם, דהיינו האם התקיימו הנסיבות המשקפות תלות מהותית והאם התקיים ניצול חמור של התלות, במטרה להשפיע על מצווה. זאת, להבדיל מהגדלת חלקו של אחד היורשים כהוקרת תודה על הסיוע שניתן למוריש.


עילת התנגדות נוספת למתן צו קיום צוואה, יכולה להיות אי כשירות של המצווה לערוך ולהבין אותה. מדובר בעיקר במקרים בהם בעת עריכת הצוואה, המצווה היה שרוי בבלבול, היה נתון להשפעת תרופות מטשטשות, היה לוקה במחלה דמנטית ו/או במצב פסיכוטי וכיוצ"ב.


מדובר בעיקר, במצבים שאינם מאפשרים צלילות דעת וכשירות לערוך צוואה. על מנת לבחון את העילה, ימנה בית המשפט לרוב מומחה מתחום הרפואה, אשר יבחן את כשירותו של המצווה במועד עריכת הצוואה והאם היה במצב המאפשר לו להבין את מהותה.


לקבלת מידע נוסף וייעוץ משפטי

כאמור, קיימות עילות נוספות עליהן ניתן לבסס התנגדויות לצוואה וכולן ייבחנו בשבע עיניים על ידי בית המשפט, שלא ממהר לפסול צוואה. כאשר תוגש התנגדות למתן צו קיום צוואה, הצד השני יגיש לבית המשפט תגובה להתנגדות לקיום צוואה, במסגרתה יטען ויצרף ראיות הסותרות את האמור בבקשה לביטול. בסופו של יום, נטל ההוכחה רובץ על כתפיהם של המתנגדים.


לאור זאת, התנגדות לצוואה יש לגבש ולהגיש באופן מושכל ולשם כך, מומלץ להיוועץ בעורך דין בעל ניסיון רב ויכולות מוכחות בתחום צווי ירושה, צוואות ודיני משפחה ככלל. כמו כן, מועד להגשת התנגדות לצו קיום צוואה הינו בטווח זמן קצר ולכן, יש לפנות לעורך דין בהקדם האפשרי ויפה שעה אחת קודם.


לפרטים נוספים ולליווי משפטי בבקשות לצו קיום צוואה, בהתנגדויות ובתגובות אליהן, ניתן לפנות למשרדנו בטלפון 054-6664323 או 04-8581441.

Comments


bottom of page