top of page

האם ייפוי כח מתמשך "זה כמו" אפוטרופוס?

פעמים רבות אני נשאל, האם ייפוי כח מתמשך "זה כמו" אפוטרופוס? התשובה היא כמובן שלא!

מבחינה משפטית קיים הבדל משמעותי בין שתי ההגדרות וחשוב מאוד לעמוד על ההבדלים: על מנת להתמנות כאפוטרופוס נדרש לנהל הליך משפטי במסגרתו בסופו של ההליך בית המשפט יתן פס"ד הממנה את האפוטרופוס.

לעיתים הליך משפטי מסוג זה עשוי להיות מורכב, ארוך ותלוי בעומס המוטל על בית המשפט, בתגובת האפוטרופוס הכללי ובהמלצות תסקיר שיוגש לבית המשפט ע"י עו"ס ממחלקת הרווחה באיזור מגוריו של האדם שמבקשים למנות עבורו אפוטרופוס.

לכך יש להוסיף, כי ככל ותהיינה מחלוקות בין בני המשפחה בעניין זהות האפוטרופוס, יתנהל הליך משפטי ארוך יותר שבסופו ייתכן ובית המשפט ימנה איזו שהיא עמותה חיצונית כאפוטרופוס ולא אף אחד מבני המשפחה.

הקושי במינוי אפוטרופוס באמצעות ההליך המשפטי במיוחד בכל הנוגע לטווחי הזמן הקריטיים (שעה שאדם כבר אינו יכול לקבל החלטות בעצמו), עשוי לגרום לסבל רב למעורבים ובעיקר לאדם לו מבקשים למנות אפוטרופוס באשר הוא נתון לחסדיו של בית המשפט.

לעומת זאת, מינוי מיופה כח במסגרת ייפוי כח מתמשך מותיר את השליטה המלאה בידי הממנה וכאשר הוא עדיין מבין הוא רשאי להחליט את זהות מיופה הכח ואף לתת למיופה הכח הנחיות מקדימות כיצד לפעול במידה וייפוי הכח המתשמך ייכנס לתוקף.

משמע שכל אדם שהינו כשיר קוגניטיבית יכול - כאן ועכשיו לערוך ייפוי כח מתמשך ובמסגרתו למנות מיופה כח שהוא סומך עליו שידאג לאינטרסים שלו ואף לתת למיופה הכח הנחיות מקדימות כיצד לפעול אם וכאשר חלילה הממנה לא יהיה כשיר לקבל החלטות.

מקצת יתרונותיו של ייפוי הכח המתמשך

הממנה בעצמו בוחר את מיופה הכח עליו הוא סומך שידאג לענייניו הרפואיים, הרכושיים והאישיים.

במסגרת ייפוי הכח המתמשך יכול הממנה לתת הנחיות מקדימות למיופה הכח וכן הוראות נוספות כיצד לנהל את ענייניו.

ניתן להגדיר יותר ממיופה כח אחד וניתן להגדיר מיופה כח חליפי ואף ניתן להגדיר מיופה כח לכל נושא (רכושי, רפואי ואישי).

ניתן לתת הוראה לפיה ייחסף ממיופה הכח הצורך בהגשת דיווח לאפוטרופוס הכללי.


למעשה עם עריכת ייפוי כח מתמשך מתייתר הצורך בפניה לבית המשפט ו/או לרשויות אחרות וחלילה במקרה בו יהיה צורך להכניס לתוקף את ייפוי הכח המתמשך, די יהיה בהצגת אישור רפואי לפיו הממנה אינו כשיר ותוך כ- 24 שעות יוכל מיופה הכח לקבל החלטטות בשם הממנה.

כאן אני מצרף לכם קטע מפס"ד שניתן בתיק אפוטרופסות אותו ניהלתי ואשר במסגרתו, רק כעבור 3 חודשים (!) ורק לאחר קיום דיון במעמד הצדדים, אישר בית המשפט ברוב טובו לבצע לגברת בדיקה פולשנית. אציין כי בתיק הוגשו אין ספור בקשות לבצע את הבדיקה בצירוף מסמכים רפואיים!!!

כל זאת, ניתן היה למנוע אלמלא אותה הגברת, הייתה עורכת מבעוד מועד ייפוי כח מתמשך.

משרדנו בקרית ביאליק מעניק ייעוץ משפטי בתחום דיני משפחה ועריכת ייפוי כח בפרט. נרקיס לביא עו"ד לדיני משפחה, ערך עד היום מעל 1,000 מסמכי ייפויי כח מתמשך, ועשרות נכנסו לתוקף מבלי הצורך לפנות לבית המשפט ולהיות נתונים לחסדיו.Comments


bottom of page