top of page

ייפוי כח מתמשך | צוואות | ירושות

שלושה כלים משפטיים עיקריים, אשר יקנו לכם שליטה על העתיד ושלוות נפש

ייפוי כח מתמשך

למי זה מתאים ומתי כדאי לערוך ייפוי מתמשך:

למעשה כל אדם שמעוניין לתכנן את עתידו באופן שבו אם וכאשר יהיה במצב קוגנטיבי כזה שאינו מסוגל עוד לדאוג לענייניו ולא היה רוצה להיות נתון לחסדיו של שופט שיכריע מי ישמש כאפוטרופוס על גופו ורכושו, מומלץ מאוד שיערוך ייפוי כח מתמשך במסגרתו יקבע מי יטפל בענייניו ובאיזה אופן – הנחיות מקדימות.

חשוב לזכור: גם בני זוג אשר נישאו כדין, לא יהוו אפוטרופוס איש לרעהו באופן אוטומטי, אלא יצטרכו לעבור דרך בית המשפט על מנת להתמנות כאפוטרופוס. במקרים מסוימים מדובר באובדן זמן יקר.

צוואות

למי זה מתאים ומתי כדאי לערוך ייפוי מתמשך:

למעשה כל אדם שמעוניין לתכנן את עתידו באופן שבו אם וכאשר יהיה במצב קוגנטיבי כזה שאינו מסוגל עוד לדאוג לענייניו ולא היה רוצה להיות נתון לחסדיו של שופט שיכריע מי ישמש כאפוטרופוס על גופו ורכושו, מומלץ מאוד שיערוך ייפוי כח מתמשך במסגרתו יקבע מי יטפל בענייניו ובאיזה אופן – הנחיות מקדימות.

חשוב לזכור: גם בני זוג אשר נישאו כדין, לא יהוו אפוטרופוס איש לרעהו באופן אוטומטי, אלא יצטרכו לעבור דרך בית המשפט על מנת להתמנות כאפוטרופוס. במקרים מסוימים מדובר באובדן זמן יקר.

ירושות

למי זה מתאים ומתי כדאי לערוך ייפוי מתמשך:

למעשה כל אדם שמעוניין לתכנן את עתידו באופן שבו אם וכאשר יהיה במצב קוגנטיבי כזה שאינו מסוגל עוד לדאוג לענייניו ולא היה רוצה להיות נתון לחסדיו של שופט שיכריע מי ישמש כאפוטרופוס על גופו ורכושו, מומלץ מאוד שיערוך ייפוי כח מתמשך במסגרתו יקבע מי יטפל בענייניו ובאיזה אופן – הנחיות מקדימות.

חשוב לזכור: גם בני זוג אשר נישאו כדין, לא יהוו אפוטרופוס איש לרעהו באופן אוטומטי, אלא יצטרכו לעבור דרך בית המשפט על מנת להתמנות כאפוטרופוס. במקרים מסוימים מדובר באובדן זמן יקר.

אודותנו

עורך דין נרקיס לביא

עו"ד נרקיס לביא

מוסמך בעריכת ייפוי כח מתמשך, בעל תואר  L.L.B‏ במשפטים והשכלה נוספת בכלכלה ומנהל עסקים עם התמחות במקרקעין.

בנוסף, מכהן עורך הדין נרקיס לביא כיו"ר ועדת ערר ארנונה.

עורך הדין אייל רוזנר

עו"ד אייל רוזנר

מוסמך בעריכת ייפוי כח מתמשך, בוגר משפטים באוניברסיטת ESSEX באנגליה בהצטיינות, התמחה בבית המשפט המחוזי בחיפה אצל כב' השופט סלים ג'ובראן, שופט בית המשפט העליון.

אנו מאמינים כי באמצעות 

כלים משפטיים נכונים כגון: ייפוי כח מתמשך, צוואות וירושות,

יכול כל אדם לדאוג הן לעצמו והן ליקרים לו, למקרה בו הוא עצמו כבר לא יוכל לעשות זאת בכוחות עצמו.

השאירו פרטים לקבלת מידע נוסף 

bottom of page