top of page
Image by Noah Silliman

צו הגנה שקרי שהסתיים בטרגדיה

בדף הפייסבוק שלו כתב אביאל ז"ל בסמוך לאירוע: "אני חייב לשתף את הפוסט הזה כי נראה ש-ה` לא כבר לא שומע אותי. זמן רב לא ראיתי והרגשתי את התינוקת המתוקה שלי. בבקשה תעזרו לי. אני לא מבקש הרבה."

במהלך חודש אפריל 2016 פנה אלי לקוח שהוגשה כנגדו תלונה במשטרה בגין אלימות נגד רעייתו ונגד בתו בת ה-9 חודשים וכן הוגשה בקשה לצו הגנה בבית משפט לענייני משפחה בירושלים.


בפני עמד בחור בן 30 שלא הצליח להבין כיצד ומדוע, מבלי כל התראה מראש, החליטה אשתו להעליל עליו עלילות שווא ולהציגו כאחרון העבריינים ולמרות כל זאת היה נכון למחול ולשקם את נישואיו והביע את אהבתו הגדולה לאשתו ולבתו.


במהלך הפגישה ולאחר שעמיתתי אותו עם כל אחת ואחת מטענות אשתו, כפי שאלו הועלו במסגרת תצהיר אותו הגישה לבית המשפט, גמרתי אומר ליטול את הייצוג בתיק.


גרסתה של האישה לא התקבלה על ידי בית המשפט.


כעבור מספר ימים התקיים דיון הוכחות בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים בפני כבוד השופטת נילי מימון. אשתו של הלקוח התייצבה לדיון יחד עם אחותה שהגיעה להעיד בנושא האלימות שהפעיל הלקוח לכאורה נגד בתו בת ה-9 חודשים.


במהלך דיון ההוכחות, חזרה האישה וב"כ על טענותיה לאלימות, הן כלפיה והן כלפי הקטינה והטענה הייתה שהבעל זרק את התינוקת לרצפה והאישה ביקשה שייאסר על בעלה להיות בקשר עם בתם הקטינה.


לאחר שהצדדים סיכמו ביניהם שיינתן צו הדדי, במסגרתו הם לא יתקרבו אחד אל השני וזאת מבלי להודות איש בטענות רעהו, הוחלט כי הדיון יעסוק רק בנושא הקטינה. במהלך הדיון, חקרתי הן את האישה והן את אחותה מעל דוכן העדים במשך למעלה משעה ולאחר החקירה סיכמו עורכי הדין את טענותיהם בעל פה ומספר ימים לאחר מכן ניתן פסק דין.


במסגרת פסק הדין קבעה השופטת מפורשות:
"אינני מקבלת את גרסת המבקשת שהמשיב זרק את התינוקת לרצפה... אין באירוע זה כדי להוביל לכך שייאסר עליו קשר הורה ילד רגיל עם התינוקת."


"בנסיבות האמורות אינני נעתרת לבקשה במובן של איסור על המשיב להיות בקשר רגיל עם התינוקת..."


למרות החלטה מפורשת של בית המשפט, סירבה האישה במשך חודשים לאפשר לבעלה

לקיים כל קשר עם בתם המשותפת וסיכלה כל ניסיון הדברות גם באמצעות עורכי דינה.


שמירה על שמו הטוב של המנוח
לאחר מו"מ ארוך עם עוה"ד של האישה, הצלחתי במסגרת סיכום ביניים להגיע להסכמה חלקית לאפשר לאביאל לפגוש את בתו פעם בשבוע במעון למשך שעה וחצי.

לתקופה מסוימת חזר החיוך לפניו של אביאל שעדיין התקשה לעכל את העוול

והאשמות שהטיחה בו אשתו שלא חדלה מלהגיש תלונות נוספות במשטרה

בעקבותיהן זומן אביאל לחקירות פעם אחר פעם.


בסמוך לאחר מכן, החליט אביאל להעביר את הייצוג לעו"ד אחר וכיבדתי את החלטתו.


לאחר מספר שבועות, חתמו אביאל ואשתו על הסכם גירושין במסגרתו ויתר אביאל על כספים רבים שהיו מגיעים לו, סוכם כי הסדרי הראיה עם הילדה יוקפאו למשך חודשיים והצדדים התגרשו.


כשבוע לאחר הגירושין פגשתי את אביאל שהציג בפני את ההסכם וקיבל את ברכתי ותמיכתי ואולם ניכר כי אינו שלם ומתקשה להמשיך הלאה.
שבוע מאוחר יותר, נהרג אביאל בתאונת דרכים לאחר שנחשד שפצע בדקירה את גרושתו ואמה.


מצאתי לנכון להיעתר לבקשת המשפחה ולהביא את הסיפור בשלמותו הן לשמירה על שמו הטוב של המנוח, שהתקשורת לא חסכה ממנו את שבטה, והן בכדי ללמד שתלונות שווא והאשמות שווא במסגרת הליך גירושין, עשויות לעיתים להביא אדם נורמטיבי ללא כל עבר פלילי, למצב נפשי קשה ולמקומות אפלים.

bottom of page