top of page
man-g7a5c46982_1280_edited.jpg

עורך דין לענייני ירושות וצוואות

עורך דין לענייני ירושות וצוואות, הינו עורך דין אשר יסייע לערוך צוואה שבבוא העת תממש את רצון המצווה. ככלל חשוב לזכור כי: "המצווה הוא השליט על צוואתו ואל לנו לשפוט את תבונת הציווי והגיונו".

צוואה היא מסמך המקנה זכות בעיזבונו של המוריש למי שאינו יורש מכוח דין, כגון בן/בת הזוג, ילדיו, הוריו וכד.

לאחר מות המוריש, יגישו היורשים על פי הצוואה
בקשה לצו קיום צוואה אל הרשם לענייני ירושה במחוז בו התגורר המנוח בעת פטירתו.


לאחר הגשת בקשה לצו קיום צוואה, יפרסם הרשם לענייני ירושה את הבקשה. מטרת הפרסום הינה ליידע יורשים פוטנציאלים, מתנגדים או נושים של המנוח כי הוגשה בקשה.  

בשלב זה יכולים לקום מתנגדים לצו קיום הצוואה ולדרוש מבית המשפט את ביטולה,

מסיבה כזו או אחרת.

 

חשד להשפעה בלתי הוגנת על ידי אחד או יותר מהנהנים (היורשים על פי צוואה),

מהווה אחת מן מהעילות הנפוצות ביותר לפסילת צוואה.

למשל: היה ונושלתם מירושה וקיים בלבכם חשד כי הנפטר אולץ לערוך צוואה בניגוד לרצונו או בסיטואציה שבזמן עשיית הצוואה המצווה לא היה כשיר לצוות. כלומר המצווה לא הבין על מה חתם.
אזי ניתן יהיה להגיש התנגדות לקיום הצוואה אשר תידון בבית המשפט לענייני משפחה ויהיה עליכם להוכיח טענות אלו.

ככל וישתכנע בית המשפט לענייני משפחה כי בעת עריכת הצוואה הופעל על המצווה לחץ מסוג כלשהו, יורה בית המשפט לביטול הצוואה. על אף כי מדובר ברף הוכחה גבוה, עו"ד דיני ירושות בעל ניסיון בדיני משפחה, יבחן כל מקרה לגופו ובעת עריכת הצוואה ידע להתחקות אחר מצבו המנטלי ורצונו האמיתי של המצווה.
 
על כן, במהלך פגישה ראשונית, עו"ד לענייני צוואות וירושות, אשר מנוסה בעריכת צוואות כחלק עיקרי מהפעילות השוטפת של משרדו, ידאג לשאול את המצווה את השאלות הרלוונטיות ובכך למזער את הפוטנציאל לביטול הצוואה לאחר מותר המוריש. 

קריטריונים לבחינת רצונו האמיתי של המוריש:
עצמאות המוריש – האם בשעת עריכת הצוואה נמצא המוריש בדעה צלולה, פיזית וקוגניטיבית.
תלות המוריש בנהנה – בחינת התלות והיקפה, ככל וקיימת של המצווה ביורשיו על פי הצוואה.
מעורבות הנהנה (היורש)  – ווידוא היקף (אם בכלל) למעורבותו הפעילה של הנהנה בעריכת הצוואה ובתוכנה.

ככל שמידת מעורבותם של היורשים על פי צוואה גבוהה יותר וככל שתלותו של המוריש ביורשיו חזקה יותר, כך עולים הסיכויים לפסילת הצוואה על ידי בית המשפט.

הנה כי כן, כאשר בית המשפט נאלץ להכריע בדיון, בעניין קיום דבר המת בצוואתו, או פסילתה של הצוואה, מתבקשת הליכה זהירה ודקדקנית. בד בבד על השופט היושב בדין לשמור על האיזון של כפות המאזניים בין כבוד המת וכבודם של החיים.

חשוב לציין כי המובא לעיל הינו קוצו של יוד, בכל הנוגע לעריכת מסמך צוואה.
אין צוואה אחת דומה לקודמה. כפועל יוצא מכך, נדרש כי עו"ד דיני ירושות יהיה בעל ניסיון עשיר דיו,  על מנת להיות בעל יכולת לבחון מקרים מורכבים ולהבחין בהלך רוחו של המוריש היושב מולו,
על מנת לערוך צוואה המבטאת באופן חד משמעי את רצון המצווה ללא כל עוררין.
רק כך, ניתן יהיה ימומש רצונו אמיתי של המנוח.

 

נרקיס לביא הינו עו"ד לענייני צוואות וירושות המתמחה שנים רבות בדיני משפחה, לרבות ניהול עזבונות, עריכת צוואות מורכבות, מסמכי הבעת רצון, עריכת מסמכי ייפוי כח מתמשך אך לא רק.
המשרד מעמיד לרשות לקוחותיו ידע מקצועי בהתאם לחקיקה ולפסיקה עדכנית בעניין ירושות וצוואות.

לפרטים נוספים בעניין עריכת צוואה או הבעת התנגדות לצו קיום צוואה,
ניתן לפנות למשרדו על ידי השארת הודעה באתר או לחייג: 04-8581441 או 054-6664323.

 

bottom of page