top of page

עורך דין לענייני ירושות וצוואות - חיפה וקריות

חברות עורכי דין נרקיס לביא ממוקמת באזור חיפה ומעניקה ייעוץ משפטי בתחומים הנוגעים לירושות וצוואות. כמשרד ותיק בתחום דיני משפחה, אנו מעמידים לרשות לקוחותינו ידע מקצועי רחב אופקים בכל הסוגיות הקשורות בדיני משפחה, עריכת צוואה, צו קיום צוואה, התנגדות לצוואה וכיוצא בזה.

עריכת צוואה
צוואה הינה מסמך משפטי אשר יכול לערוך כל אזרח אשר הגיע לגיל 18. מסמך צוואה מקנה זכויות בעזבון המוריש גם למי שאינו יורש על פי דין.
ניתן לערוך צוואה כך שתבטא את אופן ח
לוקת העזבון בכפוף לרצונות של המוריש.

ענייני ירושה וצוואה הינם נושאים בעלי אופי מיוחד ורגיש ולכן, נדרשת גישה מיוחדת לסוגיות אלה. עו"ד לענייני צוואות וירושות - מנוסה ומקצועי, ידע לתת לכם את הייעוץ הראוי ואת הדגשים הנכונים כך שהמסמך המכונה - צוואה, ישקף באופן חד משמעי את רצונכם. 

 

לאחר שהצוואה תכנס לתוקף, יוגש צו קיום קיום צוואה או בקשה לצו קיום צוואה אל הרשם לענייני ירושה.

בשרדו של נרקיס לביא עו"ד לצוואות וירושות בחיפה, ניתן לקבל ייעוץ משפטי מקצועי לשם עריכת צוואה, תוך מתן דגש למניעת מצבים אפשריים בעתיד, אשר עלולים להביא לפסלות הצוואה לאחר הגשת צו קיום צוואה. קריטריונים לדוגמא:

עצמאות המוריש – צלילות דעתו של המוריש. 

תלות המוריש בנהנה – בחינת התלות של המצווה ביורשיו על פי הצוואה. 

מעורבות הנהנה (היורש)  – היקף מעורבותו הפעילה של הנהנה ב עריכת הצוואה ובתוכנה.

ככל שמידת מעורבותם של היורשים על פי צוואה גבוהה יותר וככל שתלותו של המוריש ביורשיו חזקה יותר, כך עולים הסיכויים לפסילת הצוואה על ידי בית המשפט.

כאשר ביהמ"ש מכריע בעניין קיום דבר המת בצוואתו, או פסילתה של צוואה הוא יבחן את המצב המשפטי והעובדתי. .

 

משרדנו לענייני צוואות וירושות בקריות וחיפה, מתמחה שנים רבות בדיני משפחה, לרבות ניהול עזבונות, עריכת צוואות מורכבות, מסמכי הבעת רצון, עריכת מסמכי ייפוי כח מתמשך אך לא רק.
המשרד מעמיד לרשות לקוחותיו ידע מקצוע
י בהתאם לחקיקה ולפסיקה עדכנית בעניין ירושות וצוואות.

לפרטים נוספים בעניין עריכת צוואה או הבעת התנגדות לצו קיום צוואה,
ניתן לפנות למשרדו על ידי השארת הודעה באתר או לחייג: 04-8581441 או 054-6664323
 .

bottom of page