top of page

ביטול הסכם ממון

ביטול הסכם ממון – האם זה אפשרי וכיצד ניתן לעשות זאת?

אחת השאלות שזוגות רבים שואלים כאשר הם שוקלים האם לחתום על הסכם ממון, היא השאלה האם ניתן לבטל אותו. ברור לכל שחתימה על חוזה היא איננה עניין זניח ועל כן הדבר תקף פי כמה וכמה לגבי הסכם ממון, אשר לו ישנן משמעויות רבות עבור בני הזוג ועבור עתידם. על כן, ישנה חשיבות גדולה לקבלת החלטות בנוגע לעריכת הסכם ממון אך ורק לאחר שקילת כלל השיקולים הרלוונטיים, ווידוא כי ההסכם נוסח באופן מקצועי והוגן על ידי עורך דין מנוסה כולל הכרת האפשרויות הקיימות לביטולו של הסכם הממון. כאן אנו נעשה לכם סדר בין כל הפרטים שחשוב להכיר ולהבין בנוגע לביטולו של הסכם הממון.


כיצד ניתן הלכה למעשה לבטל את הסכם הממון ומה נדרש לשם כך?

כאשר אנחנו חותמים על כל חוזה באשר הוא, ולאחר מכן ברצוננו לבטל אותו, נצטרך להוכיח שמתקיימות אחת מהעילות לביטול החוזה לפי דיני החוזים. זאת ועוד, הצד השני צריך להסכים גם הוא לביטולו של החוזה, ומשיש הסכמה על כך ביטול החוזה אפשרי.


עם זאת, כאשר אנחנו מתייחסים להסכם ממון, המצב רגיש אף יותר ולא פשוט. ראשית, האפשרות של ביטול הסכם ממון בהסכמה של שני הצדדים קיימת, אולם ישנו נטל הוכחה כבד על מבקש הביטול במקרה שאין הסכמה לביטול ומדובר רק בצד אחד להסכם הממון, המבקש את ביטול ההסכם. מכיוון שלהסכם הממון יש בדר"כ תוקף של פסק דין, הצד המבקש את ביטול ההסכם, באופן חלקי או באופן מלא, נדרש להציג ראיות לקיומה של עילה לביטולו של ההסכם ולהוכיח שנפל פגם בעת הליך אישור הסכם הממון או בעריכתו.


במסגרת דיני החוזים, ישנן מספר עילות אשר בעת מתקיימותן, עומדת לצד הנפגע הזכות לעתור לבית המשפט לביטלו של החוזה, והדבר תקף גם להסכם ממון. שתיים מהעילות הבולטות לביטולו החד צדדי של הסכם הן מרמה ומצג שווא. במצבים אלו, יש להוכיח שהצד השני הסתיר מהצד המבקש את הביטול, פרטים חשובים ומהותיים בנוגע להיקף או לסוג הרכוש שלהם שהייתה התנהלות חסרת תום לב וכיו"ב. על הצד הנפגע להוכיח שמדובר בנתונים שאם היה מודע להם, הוא לא היה חותם על הסכם הממון. בנוסף, על הצד המבקש את ביטול ההסכם להוכיח שנפל פגם בהליך של אישור ההסכם. ביטול הסכם ממון בהתנהגות היא אפשרות נוספת בה על מבקש הביטול להוכיח שבני הזוג לא פעלו בהתאם להוראות ההסכם במהלך חייהם המשותפים.


למי אוכל לפנות על מנת לקבל סיוע וליווי משפטי בהליך זה?

אם אתם מחפשים אחר עורך דין מקצועי ואמין לשם סיוע וליווי משפטי בהליך של ביטול הסכם יחסי ממון, יש לנו את המקום המתאים עבורכם. נרקיס לביא – חברת עורכי דין, הינו משרד עורכי הדין המעניק סיוע, ייעוץ וליווי משפטי בעניין הסכם ממון, וזאת לצידם של שירותי עריכת דין מותאמים אישית באופן מקצועי. עורך הדין נרקיס לביא בעל ניסיון והתמחות רבת שנים בתחום דיני המשפחה והמשפט האזרחי והניסיון הרב שצבר לאורך השנים בתחום זה בא לידי ביטוי בתוצאות אותן הוא משיג עבור לקוחותיו פעם אחר פעם. אצל עורך הדין נרקיס לביא תוכלו לקבל ליווי וסיוע בכל הנוגע לסוגיית ביטול הסכם ממון. לשם קבלת ייעוץ או פרטים נוספים ניתן ליצור קשר באמצעות מספר הטלפון 04-8581441.


Comentários


bottom of page